Aṛadyurmid

Aṛadyurmid (iṛadyurmiden), radioactif - radioactivo - شعاعي

Addad amaruz: uṛadyurmid (yiṛadyurmiden).


(c) Omar Mouffok - Tiddukla Tadelsant Imedyazen.