Aɣerfan

Aɣerfan (iɣerfanen), populaire (fr) - people (adj), popular (en) - popular (es) - شعبي

Addad amaruz: uɣerfan (yiɣerfanen).


Assaɣen uffiɣen:

Tadiwennit ed Rachid Bellil - Akk ayen yellan d aɣerfan yettwaḥqer


Aql-iken deg - Vous êtes dans - You are in - Ustedes están en - أنتم في

Asegzawal n Tmaziɣt - Dictionnaire Amazigh - Français - Amazigh - English Dictionary - Diccionario Amazigh - Español - قاموس أمازيغي - عربي


(c) Omar Mouffok - Tiddukla Tadelsant Imedyazen.