Aṭramway

Aṭramway (iṭramwayen), tramway - tranvía -

Addad amaruz: weṭramway (yeṭramwayen).


(c) Omar Mouffok - Tiddukla Tadelsant Imedyazen.