Aluḍ

Aluḍ (aluḍen), [NM][LM][ṬB][ZW] boue (fr) - mud (en) - barro, lodo (es) - طين

Agdawal: abaryuḍ, abeǧǧaɛ, abellaɛ, aberḍiḍ, aberyuḍ, abluẓ, belciqa, ideqqi, luḍ, taɣwi.

Addad amaruz: waluḍ (waluḍen).

Ẓer daɣ: aleqqa, aleqqaq, alewwaɣ, alexxax, allaɣ, allaɣan, allejlej, alwawaḍ, alwiweḍ, amelɣiɣ, amleɣway, amleɣwi, argagay, aselɣaɣ, aslaɣ, assemleɣwi, assewliwel, assilqeq, assilweɣ, awliwel, axlul, azuliɣ, ḥluli, ileggi, ilqiq, ilwiɣ, imsilqeq, imsilweɣ, ireẓwi, llejlej, luɣ, mleɣwi, msewliwel, rgigi, sleɣ, sluɣ, sseḥluli, ssemleɣwi, ssergigi, ssewliwel, ssilqeq, ssilweɣ, talaɣt, taleqqa, talɣaɣt, tareẓwit, tawliwla, telqeq, telweɣ, telxex, tileggit, tileqqi, tilɣet, tirgigit, ttwasleɣ, ttwasluɣ, ttwassewliwel, ttwassilqeq, ttwassilweɣ, wliwel.


Imedyaten:

Iban kan ɣef waya ay yedda deg waluḍ-nni - C'est sûrement pour cette raison qu'il a marché dans cette boue - -

Yenṭeḍ-d waluḍ deg yerkasen-inu - La boue s'est collée à mes chaussures - Tengo barro pegado a los zapatos - لصق الطين بحذائي


Aql-iken deg - Vous êtes dans - Ustedes están en - أنتم في

Asegzawal n Tmaziɣt - Dictionnaire Amazigh - Français - Diccionario Amazigh - Español - قاموس أمازيغي - عربي


(c) Omar Mouffok - Tiddukla Tadelsant Imedyazen.