Amḍif

Amḍif (imḍiren), gardien (fr) - guard (en) - guardián (es) - حارس

Addad amaruz: umḍif/wemḍif (yimḍifen/yemḍifen).

Ẓer daɣ: aḍḍaf, akeḍḍuf, amaḍḍaf, amettwaḍḍef, ammeskuḍḍef, amyuḍḍaf, annuḍḍef, anuḍaf, arusḍif, asaḍef, asaḍuf, askuḍḍef, asmuḍḍef, asnuḍḍef, assuḍef, attwaḍḍaf, azekḍuf, ḍḍef, mmeskuḍḍef, myuḍḍaf, nnuḍḍef, skuḍḍef, smuḍḍef, snuḍḍef, ssuḍef, taḍḍaft, takeḍḍuft, taneḍḍaft, tiḍaf, ttwaḍḍef, ttwaskuḍḍef, ttwasnuḍḍef, ttwassuḍef, tuḍḍfa, uḍḍif, uḍḍuf, usḍif.


Tasniremt:

Amḍif n talwit - gardien de la paix - guardián de paz - حافظ للسلام

Amḍif n tlisa - garde-frontière - agente de guardia de fronteras - حارس حدود

Amḍif n uneɣsar - gardien de parking - guardián de aparcamiento - حارس موقف

Amḍif n waṣuk - gardien de l'immeuble - guardián del edificio - حارس المبنى

Amḍif n yiswi - gardien de but, goal - portero - حارس المرمى


Aql-iken deg - Vous êtes dans - You are in - Ustedes están en - أنتم في

Asegzawal n Tmaziɣt - Dictionnaire Amazigh - Français - Amazigh - English Dictionary - Diccionario Amazigh - Español - قاموس أمازيغي - عربي


(c) Omar Mouffok - Tiddukla Tadelsant Imedyazen.