Amattan

Amattan (imattanen), mort (personne) - muerto - ميت

Agdawal: amennittu, anemmit, lmeyyet.

Addad amaruz: umattan (yimattanen).

Ẓer daɣ: mmet, tamettant.


Aql-iken deg - Vous êtes dans - Ustedes están en - أنتم في

Dictionnaire Amazigh - Français - Diccionario Amazigh - Español - قاموس أمازيغي - عربي


(c) Omar Mouffok - Tiddukla Tadelsant Imedyazen.