Ameẓẓu (ẓẓu)

Ameẓẓu (imeẓẓuten), [LM] planteur - plantador - غارس

Addad amaruz: umeẓẓu (yimeẓẓa).


(c) Omar Mouffok - Tiddukla Tadelsant Imedyazen.