Amecli

Amecli (imecliyen, imecliwen), [R] ẓer Imekli.

Addad amruz: umecli (yimecliyen, yimecliwen).


(c) Omar Mouffok - Tiddukla Tadelsant Imedyazen.