Amelɣiɣ

Amelɣiɣ (imelɣiɣen),

1- [ZW] fontanelle - fontanela -

2- [R] cerveau - cerebro - دماغ

Agdawal: allaɣ.

Addad amaruz: umelɣiɣ (yimelɣiɣen).

Ẓer daɣ: aleqqa, aleqqaq, alewwaɣ, alexxax, allaɣ, allaɣan, allejlej, aluḍ, alwawaḍ, alwiweḍ, amleɣway, amleɣwi, argagay, aselɣaɣ, aslaɣ, assemleɣwi, assewliwel, assilqeq, assilweɣ, awliwel, awliwlan, axlul, azuliɣ, ḥluli, ileggi, ilqiq, ilwiɣ, imsilqeq, imsilweɣ, ireẓwi, llejlej, luɣ, mleɣwi, msewliwel, rgigi, sleɣ, sluɣ, sseḥluli, ssemleɣwi, ssergigi, ssewliwel, ssilqeq, ssilweɣ, talaɣt, taleqqa, talɣaɣt, tareẓwit, tawliwelt, tawliwla, telqeq, telweɣ, telxex, tileggit, tileqqi, tilɣet, tirgigit, ttwasleɣ, ttwasluɣ, ttwassewliwel, ttwassilqeq, ttwassilweɣ, wliwel.


(c) Omar Mouffok - Tiddukla Tadelsant Imedyazen.