Amerẓaw

Amerẓaw (imerẓawen), casseur - rompedor -

Addad amaruz: umerẓaw (yimerẓawen).

Ẓer daɣ: amerẓu, arẓaẓri, erẓ, rreẓ, taruẓi, tarẓaẓri, tirẓi.


(c) Omar Mouffok - Tiddukla Tadelsant Imedyazen.