Anen

Anen, être éduqué - ser educado - كان مؤدبا

Agdawal: Ttuṛebbi.

Ẓer daɣ: Amanun, annan, assinen, ssinen.


Aql-iken deg - Vous êtes dans - Ustedes están en - أنتم في

Dictionnaire Amazigh - Français - Diccionario Amazigh - Español - قاموس أمازيغي - عربي


(c) Omar Mouffok - Tiddukla Tadelsant Imedyazen.