Anwa

Anwa (unti: anta), [ZW] a. qui (pronom interrogatif) (fr) - who (interrogative pronoun) (en) - quién (es) - من

Anwa ay irebḥen ? – Qui a gagné ? - ¿quién ganó? - من فاز ؟

Agdawal: manay, manwa, manwen, manyen, matta, wi.

b. anwa ay k-ilan [wikilan] ? - qui est-tu ? - ¿quién eres? - من أنت ؟

c. anwa deg-sen ? lequel ? - ¿cuál? - أي منهم ؟


Imedyaten:

Anta ay d tabalizt-nnem? - Laquelle est votre valise ? - ¿Cuál es su maleta? -

Anwa? - C'est qui ? - ¿Quién? - من؟

Anwa ara iḥebsen aya? - Qui peut l'empêcher ? - ¿Quién lo puede impedir? - من يستطيع إيقاف ذلك؟

Anwa ay d imsuddes n tsamfunit-a? - Qui est le compositeur de cette symphonie ? - ¿Quién es el compositor de esta sinfonía? - من هو مؤلف هذه السيمفونية؟

Anwa ay iḥemmlen Taninna? - Qui aime Taninna ? - ¿A quién le gusta Taninna? - من يحب تانينا؟

Anwa ay iran ibeɛɛucen? - Qui aime les insectes ? - ¿A quién le gustan los insectos? - من يحب الحشرات؟

Anwa ay ten-ilan yerkasen-a? - À qui sont ces chaussures ? - ¿De quién son esos zapatos? - لمن هذا الحذاء؟

Anwa ay t-ilan wemdan-a? - Qui est ce type ? - ¿Quién es ese individuo? - من هذا الشخص؟

Anwa ay t-ilan wergaz-a? - Qui est cet homme ? - ¿Quién es este hombre? - من هو هذا الرجل؟

Anwa deg-sen ay d adlis-nnek? - Lequel est ton livre ? - ¿Cuál es tu libro? - أيهم كتابك؟

Anwa ay d Yidir? - Qui est Yidir ? - ¿Quién es Yidir? - من هو ييدير؟

Anwa ay t-ilan yemru-a? - A qui est ce stylo ? - ¿De quién es este bolígrafo? - لمن هذه السيالة؟


Aql-iken deg - Vous êtes dans - You are in - Ustedes están en - أنتم في

Asegzawal n Tmaziɣt - Dictionnaire Amazigh - Français - Amazigh - English Dictionary - Diccionario Amazigh - Español - قاموس أمازيغي - عربي


(c) Omar Mouffok - Tiddukla Tadelsant Imedyazen.