Aqajdam

Aqajdam (iqajdamen), tabouret - taburete - كرسي صغير

Addad amaruz: uqajdam (yiqajdamen).


(c) Omar Mouffok - Tiddukla Tadelsant Imedyazen.