Arallaɣ

Arallaɣ (irallaɣen), anencéphale - anencéfalo -

Addad amaruz: urallaɣ (yirallaɣen).


(c) Omar Mouffok - Tiddukla Tadelsant Imedyazen.