Aranẓar

Aranẓar (iranẓaren), parapluie - paraguas - مطرية

Agdazal: Tasiwant.

Addad amaruz: uranẓar (yiranẓaren).


(c) Omar Mouffok - Tiddukla Tadelsant Imedyazen.