Asedli

Asedli (isedliyen), ruines - ruinas - آثار قديمة

Addad amaruz: usedli (yisedliyen).


(c) Omar Mouffok - Tiddukla Tadelsant Imedyazen.