Asehwi

Asehwi (isehwiyen), accidentel - accidental -

Addad amaruz: usehwi (yisehwiyen).


(c) Omar Mouffok - Tiddukla Tadelsant Imedyazen.raw text