Aselkin

Aselkin (iselkinen), certificat (fr) - certificate (en) - certificado (es) - شهادة

Addad amaruz: uselkin (yiselkinen).

Aɣbalu: Amawal n Tmaziɣt Tatrart - Lexique du berbère moderne (Tiddukla Aẓar, Bgayet 1990).


Tasniremt:

Aselkin n tejmilt, certificat d'hommage - certificado de homenaje - شهادة تقديرية

Aselkin n teɣlent - certificat de nationalité - certificado de nacionalidad - شهادة إثبات الجنسية

Aselkin n tlalit - acte de naissance - certificado de partido - شهادة ميلاد

Aselkin n tmettant - certificat de décès - certificado de defunción - شهادة وفاة


Imedyaten:

Ma tesɛid kra n uselkin asnajyan, awey-t-id - Si tu as un certificat médical, amène-le - Si tienes un certificado médico, tráelo - إن كانت لديك شهادة طبّية، أحضرها


Aql-iken deg - Vous êtes dans - You are in - Ustedes están en - أنتم في

Asegzawal n Tmaziɣt - Dictionnaire Amazigh - Français - Amazigh - English Dictionary - Diccionario Amazigh - Español - قاموس أمازيغي - عربي


(c) Omar Mouffok - Tiddukla Tadelsant Imedyazen.