Asemday

Asemday (isemdayen), effectif (adj.) - efectivo (adj.) -

Addad amaruz: usemday (yisemdayen).


(c) Omar Mouffok - Tiddukla Tadelsant Imedyazen.