Asmazwar

Asmazwar (ismazwaren), ordonnateur - organizador - مرتِّب، منظم

Addad amaruz: wesmazwar (yesmazwaren).

Ẓer daɣ: amazwar, amezwaru, ammizwer, amsazwar, amsizwer, asmizwer, assezwer, azwaran, azwir, azwiran, azwiri, azwur, mḥizwar, msizwer, myezwar, smizwer, ssezwer, tamezwarut, tazwara, tazzwert, ttwasmizwer, tuzwirt, uzwiran, zwir.


(c) Omar Mouffok - Tiddukla Tadelsant Imedyazen.