Assetrer

Assetrer (issetrar), modernisation - modernización - عصرنة

Addad amaruz: ussetrer (yissetrar).

Ẓer daɣ: annetrer, atrar, aẓratrar, nnetrer, ssetrer, tatrara, taẓratrart.


Tasniremt:

Assetrer n tdamsa - modernisation de l'économie - modernización de la economía - عصرنة الاقتصاد

Assetrer n tedbelt - modernisation administrative - modernización administrativa - عصرنة الإدارة

Assetrer n yinagrawen n temḥaddit - modernisation des systèmes de défense - modernización de los sistemas de defensa - عصرنة أجهزة الدفاع


Aql-iken deg - Vous êtes dans - Ustedes están en - أنتم في

Amawal n Tmaziɣt - Dictionnaire Amazigh - Français - Diccionario Amazigh - Español - قاموس أمازيغي - عربي


(c) Omar Mouffok - Tiddukla Tadelsant Imedyazen.