Assewliwel

Assewliwel (issewliwlen), 1- animation (image) (fr) - animation (en) - animación (imagen) (es) - تحريك

2- Assewliwel s weswingem, psychokinésie (fr) - psychokinesis (en) - psicokínesis (es) - تحريك نفسي المنشأ

Addad amaruz: ussewliwel (yissewliwlen).

Ẓer daɣ: aleqqa, aleqqaq, alewwaɣ, alexxax, allaɣ, allaɣan, allejlej, aluḍ, alwawaḍ, alwiweḍ, amelɣiɣ, amleɣway, amleɣwi, argagay, aselɣaɣ, aslaɣ, assemleɣwi, assilqeq, assilweɣ, awliwel, awliwlan, axlul, azuliɣ, ḥluli, ileggi, ilqiq, ilwiɣ, imsilqeq, imsilweɣ, ireẓwi, llejlej, luɣ, mleɣwi, msewliwel, rgigi, sleɣ, sluɣ, sseḥluli, ssemleɣwi, ssergigi, ssewliwel, ssilqeq, ssilweɣ, talaɣt, taleqqa, talɣaɣt, tareẓwit, tawliwelt, tawliwla, telqeq, telweɣ, telxex, tileggit, tileqqi, tilɣet, tirgigit, ttwasleɣ, ttwasluɣ, ttwassewliwel, ttwassilqeq, ttwassilweɣ, wliwel.


Tasniremt:

Assewliwel s kraḍt n tsektiwin - animation 3D (fr) - 3D animation (en) - animación tridimensional (es) - تحريك ثلاثي الأبعاد


Aql-iken deg - Vous êtes dans - Ustedes están en - أنتم في

Amawal n Tmaziɣt - Dictionnaire Amazigh - Français - Diccionario Amazigh - Español - قاموس أمازيغي - عربي


(c) Omar Mouffok - Tiddukla Tadelsant Imedyazen.