Awliwel

Awliwel (iwliwlen), mouvement (action) - motion, movement (en) - movimiento (acción) (es) - حركة، تحرك

Addad amaruz: wewliwel/uwliwel (yewliwlen/yiwliwlen).

Ẓer daɣ: aleqqa, aleqqaq, alewwaɣ, alexxax, allaɣ, allaɣan, allejlej, aluḍ, alwawaḍ, alwiweḍ, amelɣiɣ, amleɣway, amleɣwi, argagay, aselɣaɣ, aslaɣ, assemleɣwi, assewliwel, assilqeq, assilweɣ, awliwlan, axlul, azuliɣ, ḥluli, ileggi, ilqiq, ilwiɣ, imsilqeq, imsilweɣ, ireẓwi, llejlej, luɣ, mleɣwi, msewliwel, rgigi, sleɣ, sluɣ, sseḥluli, ssemleɣwi, ssergigi, ssewliwel, ssilqeq, ssilweɣ, talaɣt, taleqqa, talɣaɣt, tareẓwit, tawliwelt, tawliwla, telqeq, telweɣ, telxex, tileggit, tileqqi, tilɣet, tirgigit, ttwasleɣ, ttwasluɣ, ttwassewliwel, ttwassilqeq, ttwassilweɣ, wliwel.


Tasniremt:

Awliwel n yimessukal - mouvement des voyageurs - movimiento de viajeros - حركة المسافرين


Aql-iken deg - Vous êtes dans - Ustedes están en - أنتم في

Amawal n Tmaziɣt - Dictionnaire Amazigh - Français - Diccionario Amazigh - Español - قاموس أمازيغي - عربي


(c) Omar Mouffok - Tiddukla Tadelsant Imedyazen.