Axeṣṣar

Axeṣṣar (ixeṣṣaren),

1- catastrophe, fléau - catástrofe, plaga - كارثة

2- dommage - daño - خسارة

Addad amaruz: uxeṣṣar (yixeṣṣaren).


(c) Omar Mouffok - Tiddukla Tadelsant Imedyazen.