Ay (amqim)

Ay, [ZW] que, qui - que - الذي

Abrid ay uɣeɣ, Le chemin que j’ai pris - el camino que tomé - الطريق الذي أخذته

Argaz ay tt-yuɣen, L’homme qui l’a épousée - el hombre que se casó con ella - الرجل الذي تزوجها

Yidir yesɛa yiwen n umeddakel ay izedɣen deg Chicago, Yidir a un ami qui habite à Chicago - Yidir tiene un amigo que vive en Chicago - لدى ييدير صديق يسكن في شيكاغو

Agdawal: iy, lli, wa.


(c) Omar Mouffok - Tiddukla Tadelsant Imedyazen.