Ayamun

Ayamun (iyamunen), [ṬB][ZW] guêpier - avispero -

Agdawal: ablaymun, belyamun, lyamun.

Addad amaruz: uyamun (yiyamunen).


(c) Omar Mouffok - Tiddukla Tadelsant Imedyazen.