Azdir

Azdir (izdiren), rez-de-chaussée - planta baja - طابق أرضي

Nekk zedɣeɣ deg wezdir - J'habite au rez-de-chaussée - Vivo en la planta baja - أسكن في الطابق السفلي

Addad amaruz: wezdir (yezdiren).

Ẓer daɣ: ader, addur, aḍar, aḍaran, amadar, amazdar, amḍur, asadur, asmezder, assezder, assider, azdar, ider, smezder, ssezder, ssider, ttwasmezder, ttwassezder, ttwassider, zder.


(c) Omar Mouffok - Tiddukla Tadelsant Imedyazen.