Creḍ

1- Creḍ, [ZW]

1- tatouer - tatuar -

2- vacciner - vacunar -

Agdawal: bṣeḍ.

Ẓer daɣ: acraḍ, ajerriḍ, ajrid, aker, akerrec, akraz, amakar, amecraḍ, amekraḍ, amekraz, amesserḍu, asekraz, aṣrid, creḍ, imiṣred, kerrec, kreḍ, krez, mkerrac, myaker, myecraḍ, myekraḍ, sserḍ, ssiker, tagersa, takerrict, takerza, ticreḍt, tisserḍit, ttwacreḍ, ttwaker, ttwakerrec, ttwakreḍ, ttwakrez, tukerḍa.


2- Creḍ, [ZW] exiger - exigir - اشترط


Imedyaten:

Amɛellem-nnes icerreḍ aṭas - Son patron est très exigeant - Su jefe es muy exigente -

Iban kan ɣef waya ay d-yecreḍ - C'est sûrement pour cette raison qu'il s'est fait vacciner - -


Aql-iken deg - Vous êtes dans - Ustedes están en - أنتم في

Amawal n Tmaziɣt - Dictionnaire Amazigh - Français - Diccionario Amazigh - Español - قاموس أمازيغي - عربي


(c) Omar Mouffok - Tiddukla Tadelsant Imedyazen.