Ḍeɣḍeɣ

Ḍeɣḍeɣ, [R]

1- Eg ḍeɣḍeɣ, ẓer Skikkeḍ.

Itteg ḍeɣḍeɣ i mmi-s - Il chatouille son fils - Hace cosquillas a su hijo -

2- Netta dey-s ḍeɣḍeɣ/Netta deg-s ḍeɣḍeɣ - Il est chatouilleux - Él es cosquilloso -

Agdawal: kkikkeḍ.


(c) Omar Mouffok - Tiddukla Tadelsant Imedyazen.