Ḍes (nnal)

Ḍes, [LM][ZW][MH] toucher - tocar - لمس

Agdawal: ades, ḍas, eṣṣ, gger, ḥada, nnal, sli.


Imedyaten:

Ur ḍḍas taqeffalt-nni taẓerwalt - Ne touche pas à ce bouton bleu - No toques ese botón azul - لا تلمس ذاك الزر الأزرق

Urjin ḍḍaseɣ tfiɣra [LM] Je n'ai jamais touché un serpent - Nunca he tocado a una serpiente - لم يسبق لي و أن لمست ثعبانا

Zemreɣ ad tt-ḍseɣ? - Puis-je la toucher ? - ¿Puedo tocarla? - هل بإمكاني لمسها؟


(c) Omar Mouffok - Tiddukla Tadelsant Imedyazen.