Imendi

Imendi (imendiyen), [ṬB][MẒ] céréale - cereal - حبوب

Addad amaruz: yimendi (yimendiyen).


(c) Omar Mouffok - Tiddukla Tadelsant Imedyazen.