Inisi

Inisi (inisiyen),

1- hérisson - erizo - فنفذ

Agdawal: insi.

2- Inisi n yilel, ẓer ameṛcac.

Agdawal: adeɣmus.

Addad amaruz: yinisi (yinisiyen).


Assaɣen uffiɣen:

Amdan, azrem ed yinisi


(c) Omar Mouffok - Tiddukla Tadelsant Imedyazen.