Inkasi

Inkasi (inkasiyen), inca - inca -

Amenkud inkasi, Empire inca - Imperio inca -

Addad amaruz: yinkasi (yinkasiyen).


(c) Omar Mouffok - Tiddukla Tadelsant Imedyazen.