Kker

1- Kker, [WRY][R][ZW][RS] ẓer Nker.

Kker zik, [ZW][RS] / Kker zic, [R] lève-toi tôt - levantate temprano - انهض مبكرا


2- Kk°er / Kkʷer, [R] ẓer Rgem.


3- Kk°er / Kkʷer, [LM] ẓer Krez.


4- Kk°er, [LM] coïter (avec une femme) - tener relaciones sexuales (con una mujer) - جامع


(c) Omar Mouffok - Tiddukla Tadelsant Imedyazen.