Nnger

Nnger (war asget), ẓer Angar.

Ẓer daɣ: amengur, angar, asengar, assenger, msengar, nger, ssenger, ttwassenger.


(c) Omar Mouffok - Tiddukla Tadelsant Imedyazen.