Ssider

1- Ssider, [ṬB][ZW]

1- faire descendre - bajar (v.t.) - أنزل

2- baisser, abaisser - bajar - أنزل

Agdawal: sder, ssajju, ssider, ssehwa, ssuggez, swaṭṭa, ṣubb.

Ẓer daɣ: ader, addur, aḍar, aḍaran, amadar, amazdar, amḍur, asadur, asmezder, assezder, assider, azdar, azdir, ider, smezder, ssezder, ttwasmezder, ttwassezder, ttwassider, zder.


2-Ssider, [ZW] ressusciter, revitaliser, réanimer ; faire vivre.

Tasenfelt: Ssedder, ssudder.


Imedyaten:

Werjin d-ssadreɣ asaber-a - Je n'ai jamais baissé ce rideau - Nunca he bajado esta cortina - لم يسبق لي و أن أنزلت هذا الستار

Werɛad ur d-ssadreɣ ara asaber - Je n'ai pas encore abaissé le rideau - Todavía no he bajado la cortina - لم أنزل الستار بعد


(c) Omar Mouffok - Tiddukla Tadelsant Imedyazen.