Ssissen

1- Ssissen, saucer (fr) - to dip (a piece of bread) in a sauce (en) - rebañar, mojar en salsa (es) -


2- Ssissen, ẓer smuli.

Ẓer daɣ: amassan, amussan, amussnaw, amyussan, arussin, assissen, assussen, assussnan, imsissen, myussan, ssemyussan, ssen, ssussen, tamussni, ttwassen, ttwassissen, tussna, ussin, ussnan.


Imedyaten:

Yella yessefk ad d-ssissneɣ iman-inu - J'aurais dû me présenter - Me debí haber presentado - كان ينبغي أن أقدم نفسي


Aql-iken deg - Vous êtes dans - Ustedes están en - أنتم في

Asegzawal n Tmaziɣt - Dictionnaire Amazigh - Français - Diccionario Amazigh - Español - قاموس أمازيغي - عربي


(c) Omar Mouffok - Tiddukla Tadelsant Imedyazen.