Swaṭṭa

Swatṭa [MẒ] faire descendre - bajar (tomar abajo) - أنزل

Agdazal: ssider, ssider, ssehwa, ṣubb.


(c) Omar Mouffok - Tiddukla Tadelsant Imedyazen.