Taẓuni

Taẓuni (?), [MẒ]

1- partage, division - separación, división - تقسيم، تفريق

Agdawal: abeḍḍu, afraq.

2- distribution - distribución - توزيع

Agdawal: afraq.

Addad amaruz: tẓuni.


(c) Omar Mouffok - Tiddukla Tadelsant Imedyazen.