Tabuzewwaɣt

Tabuzewwaɣt, rougeole - rubéola -

Addad amaruz: tbuzewwaɣt.

Ẓer daɣ: assizweɣ, azewwaɣ, azubaɣ, imsizweɣ, izwiɣ, ssizweɣ, tezweɣ, ttwassizweɣ, uzwiɣ.


(c) Omar Mouffok - Tiddukla Tadelsant Imedyazen.