Tacelfuxt

Tacelfuxt (ticelfuxin), [ZW] ampoule, cloque (fr) - blister (en) - ampolla (es) - بثرة

Agdawal: abray, tacelfiḍt, talecluct.

Addad amaruz: tcelfuxt (tcelfuxin).

Ẓer daɣ: agguffeɛ, anaffaɣ, aselfaɣ, assuffeɣ, ffeɣ, gguffeɛ, imsuffeɣ, lfeɣ, sselfeɣ, ssuffeɣ, taleffuɣt, tasfiɣt, tasufiɣt, ttwaffeɣ, ttwassuffeɣ, tuffɣa, uffiɣ.


(c) Omar Mouffok - Tiddukla Tadelsant Imedyazen.