Tafunast

Tafunast (tifunasin), [NM][ZW][RS][MẒ][NF]

1- vache (fr) - cow (en) - vaca (es) - بقرة

Agdawal: taɛerrumt.

2- Tafunast n waman - lamantin - manatí - بقرة الماء

Addad amaruz: tfunast (tfunasin).


Tafunast.png

(c) Omar Mouffok - Tiddukla Tadelsant Imedyazen.