Tamawalt

Tamawalt (timawalin), lexique - lexico - معجم

Addad amaruz: tmawalt (tmawalin).

Ẓer daɣ: adrawal, agdawal, amawal, amawlan, amseknawal, aɣawal, asawal, asawlan, aseknawlan, assiwel, awal, awalan, imsiwel, ssiwel, tamsawla, taɣawalt, taseknawalt, ttwassiwel.


(c) Omar Mouffok - Tiddukla Tadelsant Imedyazen.