Tiḍaf

Tiḍaf (isem asget), garde (n.f.) (fr) - guard (soldiers) (en) - guarda (es) - حرس

Addad amaruz: tiḍaf.

Ẓer daɣ: aḍḍaf, akeḍḍuf, amaḍḍaf, amḍif, amettwaḍḍef, ammeskuḍḍef, amyuḍḍaf, annuḍḍef, anuḍaf, arusḍif, asaḍef, asaḍuf, askuḍḍef, asmuḍḍef, asnuḍḍef, assuḍef, attwaḍḍaf, azekḍuf, ḍḍef, mmeskuḍḍef, myuḍḍaf, nnuḍḍef, skuḍḍef, smuḍḍef, snuḍḍef, ssuḍef, taḍḍaft, takeḍḍuft, taneḍḍaft, ttwaḍḍef, ttwaskuḍḍef, ttwasnuḍḍef, ttwassuḍef, tuḍḍfa, uḍḍif, uḍḍuf, usḍif.


Tasniremt:

Tiḍaf n tefsirin - garde-côtes - guardacostas - خرف السواحل

Tiḍaf n userhu - garde d'honneur - guarda de honor - حرس شرفي

Tiḍaf tigdudanin - garde républicaine - guarda republicana - حرس جمهوري

Tiḍaf tiɣelnawin - garde nationale - guarda nacional - حرس وطني

Tiḍaf tiselwayanin - garde présidentielle (fr) - presidential guard (en) - guardia presidencial (es) - حرس رئاسي


Aql-iken deg - Vous êtes dans - You are in - Ustedes están en - أنتم في

Asegzawal n Tmaziɣt - Dictionnaire Amazigh - Français - Amazigh - English Dictionary - Diccionario Amazigh - Español - قاموس أمازيغي - عربي


(c) Omar Mouffok - Tiddukla Tadelsant Imedyazen.