Tiɣri

1- Tiɣri (tiɣra), 1- appel (fr) - call (en) - llamada (es) - نداء

2- appel (téléphonique) (fr) - phone call (en) - llamada (telefónica) (es) - اتصال هاتفي

3- voyelle (fr) - vowel (en) - vocal (letra, sonido) (es) - مصوِّت، حرف مصوِّت

Agdawal: aɣri.

Ẓer daɣ: aɣura, ɣer, mmɣer.


2- Tiɣri, [R] lecture - lectura - قراءة

Agdawal: taɣuri.

Addad amaruz: teɣri.


Tasniremt:

Tiɣri baṭel - appel gratuit - llamada gratuita - اتصال مجاني

Tiɣri i lmend tlelli - appel à la liberté - llamada para la libertad - llamamiento en pro de la libertad - نداء من أجل الحرية

Tiɣri i uhedden - appel au calme - llamado a la calma, llamamiento a la calma - دعوى للهدوء، دعوى للتهدئة

Tiɣri i ussukkes - appel au secours - llamada de ayuda, llamada de socorro, petición de ayuda - نداء للنجدة

Tiɣri i ussunded - appel à la grève - llamada a la huelga - دعوى للإضراب، ندار للإضراب

Tiɣri i wemsuɣal - appel à la réconciliation - llamada a la reconciliación - دعوى للمصالحة

Tiɣri tudrigt - appel masqué - llamada oculta - اتصال برقم خفي

Tiɣri tuɛjilt - appel urgent - llamada urgente - اتصال عاجل


Assaɣen uffiɣen:

Ldzayer d Tanzanya grent-d tiɣri i Yimaliyen akken « ad sseḥbibren » ɣef usefɛel n umtawa n Lezzayer

Tizi Wezzu : tiɣri i tikkin deg teẓrigt tis 15 n tfaska n usaru amaziɣ


(c) Omar Mouffok - Tiddukla Tadelsant Imedyazen.