Timmetrit

Timmetrit (war asget), [ZW] mendicité - mendicidad, pordioseo - تسول

Agdawal: tuttra.

Ẓer daɣ: amattar, asemtar, assemter, assuter, imsuter, mmter, msemtar, myuttar, ssemter, ssuter, tter, ttwassemter, ttwassuter, ttwatter, tuttra.


(c) Omar Mouffok - Tiddukla Tadelsant Imedyazen.