Ttwassalqey

Ttwassalqey, être approfondi - ser profundizado - عُمِّقَ

Ẓer daɣ: alqay, alqayan, assalqey, ssalqey, talqayt, telqey.


(c) Omar Mouffok - Tiddukla Tadelsant Imedyazen.