Ttwassegres

Ttwassegres, être congelé (fr) - to be frozen (en) - ser congelado (es) - جُمِّدَ

Ẓer daɣ: agersan, agras, agris, agrisan, amesnegris, amessigres, anegris, asegras, asnegrisan, assegres, assigres, gres, ssegres, ssigres, tagrest, tamagrist, tasnegrist, ugris.


(c) Omar Mouffok - Tiddukla Tadelsant Imedyazen.