Ttwasseknu

Ttwasseknu,

1- être courbé, être penché - -

2- être soumis (rebelles) - ser sometido (rebeldes) - أجبر على الاستسلام

Ẓer daɣ: aknay, amneknay, amnekni, aremneknay, aremnekni, asseknu, assemnekni, knu, mnekni, sseknu, ssemnekni, ttwassemnekni.


(c) Omar Mouffok - Tiddukla Tadelsant Imedyazen.