Ttwassissen

Ttwassissen, ẓer ttwasmuli.

Ẓer daɣ: amassan, amussan, amussnaw, amyussan, arussin, assissen, assussen, assussnan, imsissen, myussan, ssemyussan, ssen, ssissen, ssussen, tamussni, ttwassen, tussna, ussin, ussnan.


Aql-iken deg - Vous êtes dans - Ustedes están en - أنتم في

Asegzawal n Tmaziɣt - Dictionnaire Amazigh - Français - Diccionario Amazigh - Español - قاموس أمازيغي - عربي


(c) Omar Mouffok - Tiddukla Tadelsant Imedyazen.